Kształcenie

Celem kształcenia jest wyspecjalizowanie osteopatów w dziedzinie osteopatii pediatrycznej. Obok przekazania wymaganej wiedzy teoretycznej w centrum uwagi znajduje się wypracowanie praktycznych umiejętności w klinicznym leczeniu dzieci.

Podczas zajęć przekazywana jest synteza klasycznej pediatrii i specyficznych osteopatycznych aspektów leczenia dzieci. Ponadto wzmacniane są umiejętności społeczne i psychologiczne osteopaty oraz jego kompetencje w zakresie odpowiedzialnej współpracy interdyscyplinarnej z wszystkimi grupami zawodowymi zaangażowanymi w leczenie dzieci.

Podczas oferowanych przez nas zajęć przekazujemy wiedzę na temat badania i leczenia m.in.:

  • odruchów pierwotnych
  • faz rozwojowych ruchu, motoryki, neurosensoryki i socjalizacji, psychiki i zdolności myślenia
  • chorób dziecięcych
  • dziecięcego układu oddechowego, immunologicznego i trawiennego
  • dziecka niepełnosprawnego lub o zaburzeniach zachowania i przyswajania wiedzy
  • chorób dziecięcego układu krążenia i serca
  • zaburzeń neuroendokrynologicznych
  • układu moczowo-płciowego
  • urazów dziecięcych
  • problematyki ciążowej

 

W centrum uwagi studiów jest odpowiedzialne i rozważne podejście do procedur osteopatii pediatrycznej. Dotyczy to także przyswojenia sposobów pracy z treściami i metodami naukowymi, wyszukiwania informacji i formułowania tekstów naukowych.

Obszerna wiedza z zakresu osteopatii pediatrycznej wymaga w równej mierze wiadomości teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.

Przykładamy duże znaczenie do całościowej dydaktyki zajęć, atmosfery w jakiej odbywa się nauka i bycia ze sobą razem. Czynniki te są podstawą pogłębionego i pełnego zrozumienia.