OSD Polska współpracuje z renomowanymi placówkami w kraju i zagranicą. Tym samym jesteśmy silnie osadzeni w tradycyjnej osteopatii, jednocześnie będąc w stanie nieustannie rozwijać metody dydaktyczne i pracę praktyczną, jak również program nauczania i badania


Współpracujemy z następującymi organizacjami:

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która współpracuje z tym renomowanym europejskim ośrodkiem dydaktycznym. Opublikował on najwięcej w Europie publikacji w dziedzinie osteopatii, częściowo już przetłumaczonych na język polski.

Włochy:

Od 2014 roku OSD we współpracy z European Institute for Osteopathic Medecine (EIOM) oferuje włoskim osteopatom możliwość studiów podyplomowych w Padwie. www.eiom.it

Europäische Gesellschaft für Kinderosteopathie (EGKO)

W celu propagowania leczenia osteopatycznego dzieci i zapewnienia odpowiedniej jakości pracy czynnych osteopatów dziecięcych w Europie, OSD wspólnie z innymi wiodącymi europejskimi instytucjami wspiera EGKO. www.kinderosteopathen.eu

World Osteopathic Health Organisation (WOHO)

Poprzez OSD, która w 2003 roku była współzałożycielem WOHO, zostaliśmy włączeni w międzynarodową działaność akademicką tej organizacji. www.woho.org