OSD Polska współpracuje z renomowanymi placówkami w kraju i zagranicą. Tym samym jesteśmy silnie osadzeni w tradycyjnej osteopatii, jednocześnie będąc w stanie nieustannie rozwijać metody dydaktyczne i pracę praktyczną, jak również program nauczania i badania


Współpracujemy z następującymi organizacjami:

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która współpracuje z tym renomowanym europejskim ośrodkiem dydaktycznym. Opublikował on najwięcej w Europie publikacji w dziedzinie osteopatii, częściowo już przetłumaczonych na język polski.

Włochy:

Od 2014 roku OSD we współpracy z European Institute for Osteopathic Medecine (EIOM) oferuje włoskim osteopatom możliwość studiów podyplomowych w Padwie. www.eiom.it