Program Szkoleń

Roczne szkolenie z zakresu osteopatii pediatrycznej składa się z dwóch części. Pierwsza część składa się z zajęć, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w dziedzinie medycyny i osteopatii pediatrycznej. Druga część składa się z zajęć z osteopatii pediatrycznej i medycyny oraz zajęć klinicznych, podczas których pod nadzorem prowadzone jest leczenie niemowląt i małych dzieci.


Program seminariów pierwszego roku*:

Moduł 1:

PORÓD, PIERWSZE BADANIE, CZYNNIKI PRENATALNE, TERAPIA OSTEOPATYCZNA DZIECI

 • Poród: wzorce porodowe oraz badanie noworodka – Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed., Ost., DO, DPO (Niemcy) 
 • Osteopatyczna terapia dzieci w ujęciu praktycznym – Bruno Ducoux DO, DPO (Francja)
 • Czynniki prenatalne, trauma i terapia – Terence Dowling (Niemcy)

Program seminariów drugiego roku*:

Moduł 2:

TERAPIA UKŁADU WISCERALNEGO I MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

 • Adaptacja do ciąży, czynniki rotacyjne, poród fizjologiczny – Renzo Molinari DO MROF GOsC (Wielka Brytania)
 • Aparat żucia, aparat mowy, stawy skroniowo-żuchwowe – funkcje – Philip van Caille DO (Szwajcaria)
 • Ortopedia i układ mięśniowo-szkieletowy – dr. Rüdiger Goldenstein DO, DPO, MsC (Niemcy)
 • Narządy wewnętrzne w terapii dzieci – Pascale-Julie Robinson DO (Kanada) 

Moduł 3:

PORÓD PRZEDWCZESNY, UKŁAD IMMUNOLOGICZNY, NEUROENDOKRYNOLOGIA, SENSOMOTORYKA I SENSORYKA

 • Serce i trauma – Gudrun Wagner MSc, DO, DPO (Austria)
 • Gardło, nos, uszy w terapii dzieci – Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed., Ost., DO, DPO (Niemcy) 
 • Rozwój sensomotoryczny a osteopatia, CUN – Iris Ginsberg (Niemcy)
 • Neuroendokrynologia w pediatrii – David Hohenschurz-Schmidt MSc Ost. (Hons), DPO (Wielka Brytania)

Po ukończeniu szkolenia jest możliwość uzyskania uznawanego na arenie międzynarodowej certyfikatu DPO (Dyplomowanego Osteopaty Pediatrycznego).

* Program seminariów zastrzeżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.