WIĘCEJ INFORMACJI

w Warszawie i Poznaniu
4-letnie niestacjonarne
studia osteopatii

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

Szkoła osteopatii OSD Polska to jedyna w Polsce filia Niemieckiej Szkoły Osteopatii OSD – Osteopathie Schule Deutschland. Nasi wykładowcy uczą osteopatii w Polsce już od 2008 roku.

Praca nad świadomym dotykiem – thinking, feeling, seeing, knowing fingers – to nigdy niekończący się proces. Dajemy naszym studentom bazę do prowadzenia samodzielnej praktyki oraz znajdowania prawdziwej radości z terapii i osiągania większych sukcesów leczniczych. Przekazywanie i przyswajanie wiadomości na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej odbywa się na bardzo wysokim poziomie. Treść studiów jest stale dostosowywana do najnowszego stanu nauki i badań.

OSD zorganizowała pierwszy cykl studiów osteopatii dziecięcej w Polsce. Studia obejmują wszelkie wiadomości teoretyczne i praktyczne niezbędne w osteopatycznym leczeniu dzieci oraz umiejętności społeczne i psychologiczne. Istotną część programu stanowi kliniczna praca z pacjentem oraz opanowanie wiedzy w zakresie współpracy międzydyscyplinarnej – dla dobra dziecka.

"Profesjonalizm, zaangażowanie,
kompetencje i inspiracje"

Edukacja w OSD reprezentuje najwyższy poziom.
Janna Meider

"Mogę się tylko zgodzić z moim
wzorem do naśladowania
Jeanem Pierrem Barralem"

To wielkie szczęście dla studentów osteopatii
w Polsce, że istnieje ta szkoła.
Dr. med. Marco Korell DO

W koncepcji nauczania OSD priorytet
stanowi odpowiednie połączenie
serca, rąk i głowy...

Jean Pierre Barral D.O.

Tutaj studenci naprawdę
nauczą się pełnego zakresu
osteopatii...

Prof. Renzo Molinari D.O

Drodzy przyjaciele OSD
Od 22.12.21 do 03.01.22
mamy przerwę świąteczną.

Osteopatia kursy dla początkujących

Osteopatia jako profesja istnieje od ponad 100 lat i skutecznie dostosowuje się do społecznych, intelektualnych, politycznych i ekonomicznych wyzwań wciąż zmieniającego się otoczenia związanego z edukacją oraz świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej. Osteopathie Schule Deutschland (OSD, Niemiecka Szkoła Osteopatii) jest jedną z najbardziej renomowanych jednostek edukacyjnych w Europie, kształcących kompetentnych, skutecznych i bezpiecznych osteopatów. OSD jest jednym z liderów, świadczących najwyższej jakości usługi edukacyjne w obszarze osteopatii. OSD Polska – jako filia OSD w Polsce – oddaje swoim studentom do dyspozycji zespół ekspertów edukacji osteopatycznej z całego świata, a ponadto OSD Polska udostępnia swoim studentom wyniki najnowszych badań naukowych oraz praktyki osteopatyczne.

Co gwarantuje szkoła osteopatii?

  • Dołączenie do grona studentów uznanej i szanowanej na całym świecie Akademii
  • Zapewnienie najwyższej jakości edukacji, dzięki doświadczeniu zespołu OSD i współpracującego Uniwersytetu
  • Korzystanie z nauczania oraz infrastruktury OSD pomaga studentom osiągnąć wyniki w nauce podnoszące kompetencje niezbędne w praktyce osteopatycznej
  • Zostanie członkiem międzynarodowej społeczności osteopatów
  • Dostęp do najwyższej jakości szkoleń i kursów podyplomowych oraz konferencji
  • Najwyższy poziom nauczania
  • Wysoki poziom kompetencji klinicznych dzięki długoletniemu doświadczeniu w klinikach akademickich
  • Doskonały stosunek ceny do jakości

O osteopatii w minutę

Obejrzyj film o OSD