WIĘCEJ INFORMACJI

Dowiedz się więcej o obszarach osteopatii i jak
traktuje się ciało
Trzy główne filary osteopatii

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach szkolenia nauczysz się wielu
bardzo skutecznych technik.
Klinicznie, wysoce skuteczne
techniki

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

Szkoła osteopatii OSD Polska to jedyna w Polsce filia Niemieckiej Szkoły Osteopatii OSD – Osteopathie Schule Deutschland. Nasi wykładowcy uczą osteopatii w Polsce już od 2008 roku.

OSD jest jednym z założycieli międzynarodowej organizacji nadzorującej szkoły osteopatii w Europie OsEAN (Osteopathic European Academic Network) oraz jej aktywnym członkiem. W ramach OsEAN pracujemy nad ustalaniem wysokich standardów kształcenia osteopatycznego. Zgodnie z wytycznymi OsEAN realizowany program OSD jest corocznie certyfikowany przez OsEAN.

"Profesjonalizm, zaangażowanie,
kompetencje i inspiracje"

Edukacja w OSD reprezentuje najwyższy poziom.
Janna Meider

"Mogę się tylko zgodzić z moim
wzorem do naśladowania
Jeanem Pierrem Barralem"