WIĘCEJ INFORMACJI

Dowiedz się więcej o obszarach osteopatii i jak
traktuje się ciało
Trzy główne filary osteopatii

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach szkolenia nauczysz się wielu
bardzo skutecznych technik.
Klinicznie, wysoce skuteczne
techniki

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś już osteopatą i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę?
Dowiedz się więcej o naszym programie kształcenia
ustawicznego tutaj
Dalsze kształcenie z renomowanymi
międzynarodowymi wykładowcami

"Profesjonalizm, zaangażowanie,
kompetencje i inspiracje"

Edukacja w OSD reprezentuje najwyższy poziom.
Janna Meider

"Mogę się tylko zgodzić z moim
wzorem do naśladowania
Jeanem Pierrem Barralem"

To wielkie szczęście dla studentów osteopatii
w Polsce, że istnieje ta szkoła.
Dr. med. Marco Korell DO

W koncepcji nauczania OSD priorytet
stanowi odpowiednie połączenie
serca, rąk i głowy...

Jean Pierre Barral D.O.

Tutaj studenci naprawdę
nauczą się pełnego zakresu
osteopatii...

Prof. Renzo Molinari D.O

Niemiecka Szkoła Osteopatii (OSD) zaprasza!

OSD jest zakorzeniona w tradycji osteopatycznej, a jednocześnie reprezentuje przełomowe spojrzenie i poszerza osteopatię o nowe perspektywy.

  • Dlaczego OSD
  • Cele
  • Zespoł
  • Wykładowcy
  • Seminaria
  • Współpraca
  • Informacje dla pacjentów

O osteopatii w minutę

Obejrzyj film o OSD