Program Szkoleń

 

Masterkurs: „Respiratory and Urogenital System”

Prowadzący:  Prof. Dr. Frank Willard

Termin: 27.05. – 28.05.2019

Miejsce: Warszawa

Język prowadzenia: angielski z tłumaczeniem na język polski

Układ moczowo-płciowy: anatomia kliniczna, unerwienie, dysfunkcje autonomiczne

Układ moczowo-płciowy odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu prawidłowej homeostazy człowieka, jak również w zdolności do skutecznej reprodukcji.  Podczas tego warsztatu zostanie przeanalizowana struktura układu moczowo-płciowego w odniesieniu do klinicznych zaburzeń jego czynności.  W trakcie kursu zostanie też zbadany autonomiczny układ nerwowy miednicy i zostanie opisana jego rola w koordynowaniu funkcji układu moczowo-płciowego.  Zwrócimy uwagę na przyczyny nietrzymania moczu i impotencji. Warsztaty zakończą się integracją kliniczną, np. uwzględnieniem „krzyżowego uwrażliwienia” jako mechanizmu wyjaśniającego złożoną zależność między zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym miesiączkowaniem i zespołem jelita drażliwego.

Układ oddechowy: anatomia kliniczna, unerwienie, dysfunkcje autonomiczne

Rozwój układu oddechowego ma kluczowe znaczenie dla jego funkcji w życiu dorosłym. Warsztaty rozpoczną się od zbadania rozwoju układu oddechowego i otaczającej go sieci tkanek. Przebadana zostanie struktura układu oddechowego osoby dorosłej, oraz przedstawione zostaną połączenia nerwowe i naczyniowe.  Omówimy rolę sieci połączeń układu oddechowego i związaną z nią fizjologię kliniczną.  Warsztaty zakończą się analizą wpływu somatycznej i trzewnej nocycepcji na czynność płuc, a także ich implikacjami klinicznymi.

Kurs jest skierowany do osteopatów, studentów osteopatii oraz fizjoterapeutów.

Opłata za szkolenie: 500,- Euro

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

 


Nasz Parnter „Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”

 zaprasza na kurs:

„Równoważenie dziecka- osteopatyczne podejście do mózgowego porażenia dziecięcego.”

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Magdalena Goliwąs

Prowadzący: Michael Vittoria DO (wieloletni wykładowca OSD), mgr Radosław Sikorski DO

Czas trwania jednego modułu 25 godzin zegarowych (33 godziny lekcyjne).

Data: 03-05 czerwca 2019. Godziny 9-18.

Liczba uczestników: 25-30

Cena kursu: 1100 zł.

 

Michael Vittoria jest osteopatą pediatrycznym DPO, członkiem Stowarzyszenia Osteopatów

Pediatrycznych we Włoszech. Tytuł DO uzyskał w Osteopathie Schule Deutschland, tytuł BSc Hons Ost – na Uniwersytecie Walijskim. Specjalizuje się również w FDM, NDT Bobath, Vojta. Zainteresowania: dysfunkcje neurologiczne u dzieci, połączenie różnych technik w leczeniu.

Tłumacz i asystent: mgr Radosław Sikorski DO

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia
 • Studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne:
  Osteopatia – 5 letnie Zaoczne Studia Podyplomowe Osteopathie Schule Deutschland

 

Plan kursu:

Poniedziałek, godziny: 9-18.

 1. Wprowadzenie:
 • Anatomia
 • Patofizjologia
 • koncepcje osteopatyczne
 1. Praca praktyczna
 2. Terapia pacjenta
 3. Dyskusja
 4. Techniki osteopatyczne (OssT- Osteopathic somatic strain Technique)

Wtorek, godziny: 9-18.

 1. Przepona (wprowadzenie teoretyczne)
 2. OssT w praktyce (palpacja) – przepona
 3. Terapia pacjenta
 4. Dyskusja przypadku
 5. OssT – kręgosłup
 6. Terapia pacjenta
 7. Dyskusja

Środa, godziny: 9-18.

 1. OssT – obszar podpotyliczny – teoria
 2. OssT – obszar podpotyliczny – praktyka
 3. Kończyny i przegrody/przedziały
 4. Terapia pacjenta
 5. Dyskusja
 6. Praca ze spastycznością
 7. Praca praktyczna

 

Dalsze informacje i zapisy:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.

tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92 | e-mail: cdks@awf.poznan.pl

 


Masterkurs: „Osteopatyczne podejście do pacjentów z przewlekłymi dysfunkcjami i z przewlekłymi chorobami”

Prowadzący: Prof. Michael L. Kuchera DO

Termin: 21.06. – 23.06.2019

Miejsce: Warszawa

Język prowadzenia: angielski z tłumaczeniem na język polski

Opieka osteopatyczna zaadresowana do ludzi i zdrowia.  Ten praktyczny kurs będzie koncentrować się na integracji stosowania osteopatycznych strategii postępowania i technik opieki zdrowotnej w terapii osób, które również cierpią na choroby przewlekłe.Strategie propagowane na tym kursie są zgodne z czterema podstawowymi zasadami osteopatycznymi (podstawy dla medycyny osteopatycznej) i pięcioma osteopatycznymi modelami opieki zdrowotnej (Światowa Organizacja Zdrowia). W szczególności program będzie wspierał i umożliwiał praktykę zintegrowanej ręcznej manipulacji osteopatycznej przy użyciu metody 3: 3: 3 (Osteopatyczne rozważania w przypadku dysfunkcji układowych). Jest to efektywne pod względem czasowym i przydatne podejście do poprawy fizjologii zdrowia związane z układami neurologiczno-autonomicznymi i oddechowo-krążeniowymi. Przedyskutowane zostaną dodatkowe, prowokacyjne koncepcje mające na celu poprawę wyników terapii związanych z przewlekłym stresem.

Cele kursu:

Kurs koncentruje się na zastosowaniu filozofii osteopatycznej, nauki i sztuki w zarządzaniu opieką zdrowotną u osób, które również mają przewlekłe choroby.

 • Stworzenie zunifikowanego podejścia do pracy osteopatycznej, które opiera się na uznanych osteopatycznych modelach opieki zdrowotnej, a jednocześnie dodaje prowokacyjne koncepcje skupiające się na pacjentach, inspirowane rozwijającą się nauką (np. teoria poliwagalna lub integracja neurotrzewna)
 • Rozpoznanie wartości zrozumienia wpływu somatycznej i trzewnej aferencji na układy autonomiczne, układy uwagi i afektywne u pacjentów mających do czynienia ze skutkami chorób przewlekłych
 • Projektowanie i wdrażanie racjonalnej opieki osteopatycznej, która pomaga wzmocnić homeostazę, respektuje interakcje umysł-ciało-duch i maksymalizuje zależności między strukturą a funkcją
 • Dopracowanie i demonstrowanie umiejętności skutecznego i efektywnego stosowania klasycznych technik osteopatycznych w obrębie kręgosłupa, czaszki, narządów wewnętrznych i kończyn (OMT) w skoordynowany systematyczny sposób

Program:

 • Wprowadzenie do kursu
 • Definicje przewlekłej choroby i przegląd kontinuum bólu
 • Allostaza i stres – rozważania osteopatyczne
 • Modele Osteopatycznej Opieki Zdrowotnej i Podejście Osteopatyczne do Chorób Systemowych
 • Przegląd manualnych (palpacyjnych) badań przesiewowych dla powszechnie używanych modeli i metod
 • Planowanie i dostarczanie opieki osteopatycznej pacjentom z …
 • Zapalenie płuc lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Stosowanie protokołu badania MOPSE (Multicenter Osteopathic Pneumonia Study in the Elderly)
 • Alergiczne i przewlekłe zapalenie nosa i zatok lub astma
 • Niedokrwienna lub zatorowa choroba serca
 • Nadciśnienie
 • Zaburzenia mózgowo-naczyniowe i neurodegeneracyjne
 • Przewlekłe stany reumatologiczne / osteoporoza / złamania
 • Selekcjonowanie przewlekłego zespołu bólu centralnego z dysautomią
 • Inne tematy lub rozważanie przy prowadzeniu pacjentów z chorobą przewlekłą
 • Ból pleców u pacjentów z cukrzycą lub otyłością (zwiększona częstość występowania w obu przypadkach)
 • OMT u pacjentów z chorobą nowotworową
 • Zarządzanie ryzykiem upadków
 • Zapytania uczestników kursu (jeśli czas pozwoli)

 

Kurs jest skierowany do osteopatów oraz studentów osteopatii!

Opłata za szkolenie: 490,- Euro (440,- Euro dla studentów i absolwentów OSD)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

 


Zakończone Szkolenia

2018

 

Masterkurs: OSTEOPATYCZNE PODEJŚCIE DO SKOLIOZ”

szkolenie skolioza
Michael Vittoria, DO, DPO

Prowadzący: Michael Vittoria, DO, DPO

Termin: 14.12. – 16.12.2018

Miejsce: Poznań

Język prowadzenia: angielski z tłumaczeniem na język polski

Plan kursu:

 • DEFINICJA SKOLIOZY
 • HISTORIA SKOLIOZ “LECZENIE I TERAPIA”
 • WZORCE DYSFUNKCYJNE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
 • KLATKA PIERSIOWA:
  • OTWÓR GÓRNY KLATKI PIERSIOWEJ
  • PŁASZCZYZNA TRANSTORAKALNA
  • DYSFUNKCJE ŻEBER
 • MIEDNICA:
  • WZORCE DYSFUNKCYJNE KOŚCI BIODROWYCH
  • WZORCE DYSFUNKCJI KOŚCI KRZYŻOWEJ
  • WZORCE DYSFUNKCYJNE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO
 • PRZEPONY:
  • SIODŁO TURECKIE
  • KOŚCI PODNIEBIENNE
  • NAMIOT MÓŻDŻKU
  • OTWÓR WIELKI KOŚCI POTYLICZNEJ
  • OTWÓR GÓRNY KLATKI PIERSIOWEJ
  • PRZEPONA ODDECHOWA
  • DNO MIEDNICY
  • STAW KOLANOWY JAKO PRZEPONA
  • POWIĘŹ PODESZWOWA JAKO PRZEPONA
 • OTRZEWNA ŚCIENNA
 • TECHNIKI MEMBRANOWE
 • BEZPOŚREDNIE TECHNIKI INHIBICJI MIĘŚNI
 • TECHNIKI SOMATYCZNYCH NAPRĘŻEŃ

Kurs jest skierowany do osteopatów, studentów osteopatii oraz fizjoterapeutów!

Cena: 500€ / dla studentów i absolwentów OSD 450€

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę zgłosić się na info@osd-polska.pl oraz pod telefonem +48 735 774 270

 Nasz Parnter „Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”

 zaprasza na Kurs:

„Równoważenie dziecka- osteopatyczne podejście do mózgowego porażenia dziecięcego.”

Kierownik kursu: dr n. o zdr. Magdalena Goliwąs

Prowadzenie kursu: Michael Vittoria DO, mgr Radosław Sikorski DO (wieloletni wykładowcy OSD)

Czas trwania jednego modułu 25 godzin zegarowych (33 godziny lekcyjne).

Data: 10-12 grudzień 2018. Godziny 9-18.
Liczba uczestników: 25-30
Wymagane wyposażenie: kozetki 12-15 sztuk, rzutnik, tablica, pisaki.Cena kursu dla odbiorcy: 1100 zł.
Prowadzący: Michael Vittoria, DO, DPO (wieloletni wykładowca OSD)

Michael Vittoria jest osteopatą pediatrycznym DPO, członkiem Stowarzyszenia Osteopatów

Pediatrycznych we Włoszech. Tytuł DO uzyskał w Osteopathie Schule Deutschland, tytuł BSc Hons Ost – na Uniwersytecie Walijskim. Specjalizuje się również w FDM, NDT Bobath, Vojta. Zainteresowania: dysfunkcje neurologiczne u dzieci, połączenie różnych technik w leczeniu.

Tłumacz i asystent: mgr Radosław Sikorski DO (wieloletni wykładowca OSD)

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia
 • Studia podyplomowe, szkolenia i kursy specjalistyczne:
  Osteopatia – 5 letnie Zaoczne Studia Podyplomowe Osteopathie Schule Deutschland,

Plan kursu:

Poniedziałek 10 grudzień 2018, godziny: 9-18.

 1. Wprowadzenie:
 • Anatomia
 • Patofizjologia
 • koncepcje osteopatyczne
 1. Praca praktyczna
 2. Terapia pacjenta
 3. Dyskusja
 4. Techniki osteopatyczne (OssT- Osteopathic somatic strain Technique)

Wtorek 11.12.2018, w godzinach 9-18.

 1. Przepona (wprowadzenie teoretyczne)
 2. OssT w praktyce (palpacja) – przepona
 3. Terapia pacjenta
 4. Dyskusja przypadku
 5. OssT – kręgosłup
 6. Terapia pacjenta
 7. Dyskusja

Środa 12.12.2018, w godzinach 9-18.

 1. OssT – obszar podpotyliczny – teoria
 2. OssT – obszar podpotyliczny – praktyka
 3. Kończyny i przegrody/przedziały
 4. Terapia pacjenta
 5. Dyskusja
 6. Praca ze spastycznością
 7. Praca praktyczna

Dalsze informacje i zapisy:

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Akademia Wychowania Fizycznego
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Budynek główny AWF, I piętro pokój 225, 226.

tel.: 61 835 50 94  |  61 835 50 92 | e-mail: cdks@awf.poznan.pl

 


Masterclass: Podstawy neurobiologiczne medycyny osteopatycznej i manualnej oraz ich kliniczne implikacje

Prowadzący: Prof. dr med. Wilfried Jänig

22.-24.06.2018

Masterclass: „Balancing the Child”, czyli „Równoważenie dziecka” to osteopatyczna terapia mózgowego porażenia dziecięcego

Prowadzący: Michael Vittoria, DO, DPO

08.-10.06.2018

2017

Masterclass: Osteopatyczne podejście do układu limfatycznego: dynamika płynów, szlaki anatomiczne, integracja anatomiczna

Prowadzący: Dr. Bruno Chikly

15.-18.06.2017

2016

Masterclass: Fascia

Prowadzący: Paolo Tozzi MSc. Ost., BSc. Ost., DO, PT, G.Os.C (I)

27.-29.04.2016

2015

Zastosowanie zasad morfodynamicznych do trzewi i ich powiązań powięziowych w osteopatii.

(BRAK MIEJSC – TYLKO LISTA REZERWOWA!)