Informacje Ogólne

OSD znacząco przyczynia się do podnoszenia standardów edukacyjnych w zakresie osteopatii dziecięcej w Europie.

OSD zorganizowała pierwszy cykl studiów osteopatii dziecięcej w Polsce.

OSD Polska będzie dalej rozwijała te standardy. W tym celu współpracujemy za pośrednictwem OSD z wiodącymi instytutami szkoleniowymi w Europie, Australii, USA i krajami na innych kontynentach.

Studia obejmują wszelkie wiadomości teoretyczne i praktyczne niezbędne w osteopatycznym leczeniu dzieci oraz umiejętności społeczne i psychologiczne. Istotną część programu stanowi kliniczna praca z pacjentem oraz opanowanie wiedzy w zakresie współpracy międzydyscyplinarnej – dla dobra dziecka.

Nasz międzynarodowy zespół wykładowców składa się z uznanych osteopatów i innych specjalistów. Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne, a ponadto działają aktywnie jako nauczyciele, badacze naukowi i autorzy publikacji.

OSD opublikowała wiele książek z dziedziny osteopatii dziecięcej. Na kursach OSD Polska dodatkową pomoc dydaktyczną stanowić będą skrypty.