Materiały dydaktyczne

Materiały Dydaktyczne

Na większość seminariów wykładowcy przygotowują skrypty, które studenci z reguły otrzymują przed zajęciami.

Ewaluacja studiów

Studia podlegają ciągłej ocenie prowadzonej przy pomocy:

  • Anonimowych ankiet online: po każdym seminarium studenci oceniają prowadzących, zajęcia i program nauczania
  • Moderacji, doradztwa i kontroli: całe studium akademickie oraz jego struktura są nadzorowane przez zewnętrznych moderatorów.
  • Spotkań i szkoleń wykładowców: regularnie odbywające się spotkania i szkolenia optymalizują treść nauczania oraz współpracę i koordynację działań nauczycieli. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana, np. z instytutami w Anglii, Finlandii, Norwegii, Hiszpanii, we Włoszech, itd.
  • Szkoleń klinicznych: szeroka sieć OSD Polska i OSD gwarantuje międzynarodowe szkolenia i wymianę dla naszych wykładowców klinicznych
  • Regularnych spotkań zespołów administracyjnych, akademickich, egzaminacyjnych i badawczych
img14