Informacje o rekrutacji

Informacja o rekrutacji

Warunek przyjęcia:

 • Uczestnik posiada dyplom lekarza, fizjoterapeuty, położnej/położnika

Czas trwania studiów:

 • 4 lata

Zakres:

 • 11 -12 trzydniowych seminariów w roku (początek pt. 12.30 – koniec niedz.16.30)
 • raz w roku weekendowa sesja egzaminacyjna
 • zajęcia kliniczne z opiekunem w małych grupach

Opłaty:

 • Opłaty wynoszą 295 € za miesiąc
 • raz w roku weekendowa sesja egzaminacyjna
 • zajęcia kliniczne z opiekunem w małych grupach

Świadectwo ukończenia:

 • certyfikat z osteopatii
 • dyplom D.O. po napisaniu i pozytywnej ocenie pracy naukowej

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • CV
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów
 • ew. kopie innych dyplomów/świadectw potwierdzające uzyskane wykształcenie
 • Zdjęcie paszportowe
Prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres kontaktowy OSD Polska.

Miejsce:

 • Poznań
 • Chętnie służymy radą! Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat wszystkich naszych kursów.