Materiały dydaktyczne

Materiały Dydaktyczne

OSD opublikowała podręcznik osteopatii dziecięcej: „Osteopathische Behandlung von Kindern“ (Osteopatyczne leczenie dzieci) Hippokrates (2010) oraz kompendium: „Kinder Osteopathie: Sanfte Berührung in den ersten Lebensjahren“ (Osteopatia dziecięca: łagodny dotyk w pierwszych latach życia) Knaur (2009). Trwają przygotowania do ich wydania w języku polskim.