Program Szkoleń

Roczne szkolenie z zakresu osteopatii pediatrycznej składa się z dwóch części. Pierwsza część składa się z zajęć, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w dziedzinie medycyny i osteopatii pediatrycznej. Druga część składa się z zajęć z osteopatii pediatrycznej i medycyny oraz zajęć klinicznych, podczas których pod nadzorem prowadzone jest leczenie niemowląt i małych dzieci.


Program seminariów *:

Moduł 1:

 • Poród: schemat przebiegu porodu
 • Badanie noworodka
 • Opieka osteopatyczna nad dziećmi:
  dziecko i poród przedwczesny; postępowanie diagnostyczne i
  lecznicze, analiza przypadków, dzieci starsze – postępowanie
  diagnostyczne i lecznicze, analiza przypadków, leczenie
 • Ortopedia i układ mięśniowo-szkieletowy

Moduł 2:

 • Rozwój sensomotoryczny w osteopatii, OUN
 • Wpływy prenatalne, trauma i leczenie
 • Osteopatyczne leczenie dzieci i praktyka

Moduł 3:

 • Funkcja ustno-szczękowa u dzieci
 • Narządy wewnętrzne w terapii dzieci
 • Gardło, nos, uszy w leczeniu dzieci **
 • Praktyki kliniczne **
 • Egzamin

Po ukończeniu szkolenia jest możliwość uzyskania  certyfikatu DPO.

* Program seminariów zastrzeżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

** Zajęcia odbywają się w Berlinie