W OSD Polska wykładają doświadczeni i renomowani osteopaci i naukowcy z wielu krajów. Dzięki ich pracy dydaktycznej, publikacjom i badaniom osteopatia stale się rozwija. Nasi wykładowcy są gwarancją wysokiego poziomu nauczania.

Terence Dowling

MA, PhB, BA (D) – studia z zakresu medycyny, psychologii, filozofii i teologii. Od 1984 pracuje jako psychoterapeuta, specjalizuje się w zaburzeniach wczesnodziecięcych. Opracował nowe formy terapii dzieci autystycznych. W 1987 ISPPM przyznał mu nagrodę im. Hansa Gustava Grabera za pracę „Ursprung des kollektiven Unbewusstseins“ („Źródło zbiorowej nieświadomości“). W 2003 założył stowarzyszenie „Freies Leben“ („Wolne życie“). Wykłada w wielu krajach, m.in. w OSD.

Bruno Ducoux

DO, DPO (F) – Od 1984 prywatna praktyka osteopatyczna; od 2002 dodatkowo pracuje z noworodkami w Clinique Saint Martin; tytuł magistra (Human Sciences) na Uniwersytecie Tours we Francji; od 1985 członek Francuskiego Rejestru Osteopatów (ROF); 1997 założyciel Francuskiej Akademii Osteopatii; redaktor pisma „Apostill“; od 2004: członek Komitetu Wykonawczego „World Osteopathic Health Organization“; wykładowca akademicki i nauczyciel w USA, Kanadzie, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Francji i w OSD. W zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej.

Iris Ginsberg

(Niemcy) Osteopatka, wieloletnie doświadczenie w pracy osteopatycznej z dziećmi. Od 1994 roku wykładowczyni Metody Vojta. Od 2013 roku wykładowczyni rozwoju sensomotorycznego w osteopatii.

https://www.irisginsberg.de/

Dr. med. Rüdiger Goldenstein

DO DPO (D), MSc Paed Ost. – Lekarz specjalista ortopeda, współautor pozycji: Osteopathische Behandlung von Kindern (Leczenie osteopatyczne dzieci, Hippokrates 2010), przewodniczący Deutsche Gesellschaft für Kinderosteopathie (Niemieckiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej).

Sabine Hansen

Dipl.-oec.-troph., BSc (Hons) Ost., DO, DPO (D) – Osteopatka od 1999, współkieruje Kliniką Dziecięcą OSD. Wykłada od 2000, specjalizuje się w leczeniu niemowląt, współautorka pozycji: Osteopathie in der Frauenheilkunde (Osteopatia w leczeniu kobiet, 2010), członkini-założycielka niemieckiego i europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Dziecięcej (Gesellschaft für Kinderosteopathie).

Christina Lenz

BSc Ost., MSc Ost. Paed, DPO (GB/D). Prorektor ds. kształcenia w programie MSc w Osteopathie Schule Deutschland. Ukończyła British School of Osteopathy (BSO) oraz uzyskała tytuł MSc w pediatrii w Osteopathic Center for Children (OCC) w Londynie. Opiekun naukowy w klinice OCC i w Centrum Osteopatii Dziecięcej OSD w Hamburgu. Pracuje w gabinecie w Londynie. Ukończyła podyplomowe studia dydaktyki na University of Bedfortshire.

Torsten Liem

MSc Ost., MSc Paed Ost., DO, DPO (D), osteopata GOsC (GB), twórca Osteopathie Schule Deutschland (OSD) i oraz programu studiów magisterskich w zakresie osteopatii pediatrycznej, kierownik kliniki pediatrycznej; Jest wydawcą „ Morphodynamik in der Osteopathie“ („Morfodynamika w osteopatii“) i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Leczenie osteopatyczne dzieci“).

Pascale-Julie Robinson

DO (Kanada). Specjalizuje się w wykładach z pediatrii, a także w klinicznej, paraklinicznej i pediatrycznej pracy. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w zakresie osteopatii z dziećmi i całymi rodzinami w Lava, Quebec w Kanadzie. W 2004 roku na Collège d’Études Ostéopathiques w Montrealu obroniła prace zatytułowaną “Działanie wczesnego zabiegu osteopatycznego na nerwowo-sensoryczne i nerwowo-motoryczne uwarunkowania u noworodków po skomplikowanym porodzie“. Od 2006 roku wykłada osteopatię na uczelni w Montrealu, w Quebecu i szkole partnerskiej Deutsches Osteopathie Kolleg DOK. Pracuje również w przychodni pediatrycznej, w tym także uczestniczy w organizowanym przez fundację FCREO Dniu Dziecka. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pediatrii. W 2014 roku za swoją działalność na rzecz rozpowszechniania osteopatii otrzymała stypendium A.T.Stilla.

Philip Van Caille

DO (Szwajcaria). Od 1990 roku wykładowca osteopatii na całym świecie. Specjalizuje sie w tzw. zgodnej, zorientowanej na życie osteopatii i medycynie funkcjonalnej, osteopatyczno-funkcjonalnej ortodoncji u dzieci i zaburzeniach żuchwowo-szczękowych.

Gudrun Wagner

MSc, DO, DPO (Austria).Studia w zakresie medycyny człowieka, lekarka pierwszego kontaktu. Zakończyła studia jako osteopata w WSO z dyplomem DO, a następnie z MSc. Pani Wagner absolwowała studia w zakresie osteopatii dziecięcej w Wiedniu i Londynie, dyplom ukończenia studiów w Londynie (DPO). Obecnie działa w zarządzie, wykłada i nadzoruje w Osteopatycznym Centrum dla Dzieci (OZK) w Wiedniu. Wydawczyni i współautorka licznych publikacji oaz inicjatorka wystaw, różnych projektów i ilustracji jak “Hilfe, ich bin versteinert!” – Książka dla dzieci, która wyjaśnia osteopatię i jej skutki.