Cele

Celem Instytutu Morfologii Integracyjnej jest rozwinięcie jak największego potencjału pacjenta w procesie zdrowienia.

Przez badania naukowe, publikacje i szkolenia osteopatów i wykładowców, Instytut Morfologii Integracyjnej wspiera osteopatów w ich pracy oraz przyczynia się do dalszego rozwoju wiedzy osteopatycznej, przez dawanie nowych inspiracji do studiowania zagadnień osteopatycznych.

Instytut zajmuje się kompleksowymi zagadnieniami dotyczącymi interakcji pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Bada się wpływy, interakcje i prawidłowość morfologii [1] człowieka, oraz dynamikę zmian morfologicznych i ich powstawanie. Uzyskane wyniki znajdują zastosowanie w praktyce osteopatycznej.

W tym sensie tworzy się możliwie jak najbardziej otwarta platfoma interdyscyplinarna. Która ma za zadanie propagowanie i pogłębianie całościowych koncepcji leczenia w osteopatii. W tym celu oprócz specyficznych dla osteopatii treści i metod włącza się także ewolucyjne, fenomenologiczne, hermeneutyczne, neostrukturalne, neurobiologiczne, embriologiczne, psychologiczne i inne pola badawcze.

Za włączeniem w/w obszarów przemawia fakt , że w praktycznym procesie interwencji osteopatycznej uczestniczą liczne siły dynamiczne i płaszczyzny rzeczywistości. Każda próba absolutyzowania tej czy innej płaszczyzny może prowadzić do ograniczenia potencjału terapeutycznego. Ponadto interdyscyplinarność powinna być próbą sprostania wymogowi idei leczenia holistycznego, przy czym istota i pojęcie holizmu powinny być również poddane dyskusji.

Zarówno znaczenie historyczno-kulturalne w rozwoju osteopatii, jak poglądy, by traktować osteopatię jako żywą dziedzinę, powinny być w równej mierze częścią krytycznego procesu refleksyjnego. Instytut w swoich działaniach reprezentuje pogląd, że model czysto obiektywno- racjonalny, czysto subiektywno-intuicyjny o zabarwieniu religijnym nie są w stanie w sposób wyłączny sprostać wyzwaniom, przed którymi staje współczesna praktyka osteopatyczna.

Instytut wyjaśnia podstawowe pojęcia i koncepcje osteopatyczne i ich znaczenie dla praktyce osteopatycznej.

Instytut wykrywa też indoktrynujące lub ideologiczne elementy w osteopatii, relatywizuje ich dążenie do absolutyzmu i włącza ich elementy w nowe konteksty. Celem ostatecznym jest zastosowanie tych kontekstów w badaniach, nauce i wolnej praktyce.

Instytut angażuje się w rozwój metod wspierających potencjał autorefleksji u osteopatów. Potencjał ten może dotyczyć obszaru sensomotorycznego, witalnego, emocjonalnego, mentalnego, a także duchowego. Nie należy tu zapominać o roli pacjenta w interwencji osteopatycznej.

Wskazywane drogi należy traktować jako możliwości, a nie dogmaty. Instytut działa jak sieć, łącząca wysiłki na wspomnianych obszarach. Osteopaci oraz inni terapeuci i naukowcy są zaproszeni, a nawet wezwani do współpracy.


[ 1 ] Die Morfologia (grecki: morphé = kształt, forma, lógos = słowo, nauka, rozsądek) to nauka o formie i strukturze (konstrukcji lub (wewnętrznej) budowie rzeczy lub systemu) organizmów. Zajmuje się sposobem obserwacji i opisu oraz klasyfikacji organizmów opartym na ich postaci oraz rozwojowymi zmianami tej postaci.