Informacje ogólne

Informacje Ogólne

Program Masterclass oferowany przez OSD Polska obejmuje szkolenia podyplomowe na różne tematy, umożliwiające pogłębienie praktycznych i teoretycznych wiadomości z zakresu osteopatii. Wysokiej klasy osteopaci dzielą się tu swoim doświadczeniem z uczestnikami.

Instytut Morfologii Integracyjnej (Institut für Integrative Morphologie, IIM) od OSD wytycza nowe ścieżki w osteopatii. Tutaj scala się i łączy z osteopatią różne, międzydyscyplinarne, a niekiedy rewolucyjne poglądy. Dlatego IIM proponuje też niektóre szkolenia w programie masterclass.