Osteopatia pediatryczna

Osteopatia Pediatryczna

Osteopatia pediatryczna to szeroki temat. Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy osteopatycznym leczeniem dorosłych i dzieci. Prenatalne, perinatalne i postnatalne wydarzenia wymagają jednak szczególnego podejścia diagnostycznego oraz uwagi i odpowiednich kwalifikacji ze strony osteopaty. Fachowa wiedza jest potrzebna także w odniesieniu do procesów rozwojowych i podatności na choroby w wieku dziecięcym.

Osteopatia Pediatryczna – różnice

Kształtowanie się poszczególnych narządów i tkanek oraz procesów psychofizjologicznych stanowi osobliwą cechę młodego wieku. Podobnie jest z szybko postępującym rozwojem sensomotorycznym i emocjonalnym.

W tej specyficznej dziedzinie leczenia osteopaci są często niedostatecznie wykwalifikowani. Aby zapełnić tę lukę i zapewnić kompetentną opiekę kobietom w ciąży, niemowlętom i dzieciom, otworzyliśmy wspólnie z OSD samodzielny kierunek studiów Osteopatii pediatrycznej.