Informacje dot. rejestracji

Informacje dot. rejestracji

10-lecie szkoły OSD w Polsce.

Kongres osteopatyczny 2018:

„Osteopatia – Medycyna Przyszłości“, Warszawa, 9–10 marca 2018 r.


Opłata za uczestnictwo:

200,- EUR


Miejsce :

Warszawa

Adres kongresu zostanie podany.

Zapisz się już teraz przy pomocy formularza kontaktowego


Rezerwacja Warsztatu:

10.03.2018 | Warsztat (V1-5)*, alternatywnie (V1-5)*

10.03.2018 | Warsztat (N1-5)*, alternatywnie (N1-5)*

*Wybierz po jednym warsztacie z każdej grupy.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Rezerwacja odbywa się przez złożenie formularza rejestracyjnego i przesłanie bankowego potwierdzenia uiszczenia opłaty. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie w terminie do czterech tygodni przed jego odbyciem się opłata rejestracyjna będzie zwracana po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 50,- euro. Przy późniejszej rezygnacji lub nieobecności na Kongresie zwrot opłaty rejestracyjnej nie jest możliwy.


Bank : Bank Zachodni WBK

IBAN : PL87109013460000000129656210

BIC    : WBKPPLPP

Osteopathie Schule Deutschland

Tytuł przelewu: Kongres 2018, (nazwisko)