Spis nazwisk wykładowców, którzy będą prowadzili wykłady i warsztaty na kongresie osteopatycznym 2018.

Jo Buekens M.Sc., DO (Luxembourg)

Były przewodniczący Association Luxembourg des Diplomés en Ostéopathie, wykładowca osteopatii od 1999 roku, autor książki Diagnostyka i terapia osteopatyczna, całościowa zintegrowana osteopatyczna terapia mięśniowo-powięziowa (Osteopathische Diagnose und Behandlung, Ganzheitliche Integrierte Myo-Fasziale Osteopathische Therapie) Wydawnictwo: Hippokrates 2004, międzynarodowy wykładowca.

Caroline Kalsæg Fjeldstrøm B.Sc., DO (Norwegia)

Osteopatka praktykująca w Norwegii, wniosła wkład w rozwój programów kształcenia podyplomowego. Studiowała i praktykuje różne formy technik Stilla i opracowała ich syntezę pozwalającą na ich nauczanie.

Christian Fossum DO (Norwegia)

Osteopata, wykładowca akademicki i badacz, adiunkt w Szkole Nauk o Zdrowiu w Norwegii. Były wicedyrektor Europejskiej Szkoły Osteopatii w Maidstone; adiunkt na Wydziale Medycyny Osteopatycznej – Kirksville College of Osteopathic Medicine; wicedyrektor Instytutu Badawczego A.T. Stilla (A.T. Still Research Institute), autor wielu publikacji, międzynarodowy wykładowca.

Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., DO, DPO (Niemcy)

Współdyrektor Niemieckiej Szkoły Osteopatii (OSD) i Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej (PAMO), współzałożyciel Breath-Yoga, autor/ /redaktor ponad piętnastu książek i licznych artykułów z dziedziny osteopatii, założyciel czasopisma „Journal of Osteopathic Medicine” (Elsevier), członek Międzynarodowej Komisji Recenzentów „Journal of Osteopathic Medicine” i Osteopatycznego Instytutu Badawczego, kierownik kliniki, w której kształceni są studenci osteopatii pediatrycznej, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Osteopatii Pediatrycznej (EGKO), założyciel Instytutu Morfologii Integracyjnej (IIM), twórca wielu programów akademickiego kształcenia osteopatów.

Christian Lunghi DO, M ROI N.D. (Włochy)

Członek Komisji Doradczej Centrum Współpracy Medycyny Osteopatycznej (COME), członek Komitetu Badawczego i Krajowej Komisji Egzaminacyjnej Zarejestrowanych Osteopatów we Włoszech (ROI). Specjalizuje się w klinicznym wnioskowaniu osteopatycznym i logice pracy osteopatycznej; autor i współautor książek oraz artykułów w czasopismach indeksowanych. Pracuje jako osteopata i naturoterapeuta w Rzymie i Bracciano (Włochy).

Prof. Renzo Molinari DDO (Wielka Brytania)

Były dyrektor European School of Osteopathy, Maidstone (GB), były przewodniczący OSEAN. Jeden z pionierów w zakresie zagadnień ginekologicznych w osteopatii.

Michel Puylaert M.Sc., DO (Niemcy)

Osteopata od 1996 roku, redaktor i współautor Przewodnika po osteopatii wisceralnej (Leitfaden Viszerale Osteopathie), wykładowca OSD oraz międzynarodowy wykładowca ze specjalizacją w zakresie osteopatii wisceralnej.