Program kongresu

Jubileusz 10-lecia szkoły OSD w Polsce! PAMO/OSD zaprasza na: Kongres osteopatyczny 2018 “Osteopatia – Medycyna Przyszłości”

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie.


Piątek, 09.03.2018


09:00-09:15

Powitanie i prezentacja programu

09:15-10:15 Christian Lunghi D.O. M ROI N.D. (Włochy)

Osteopatyczne myślenie kliniczne oparte na pięciu modelach osteopatii

10:15-11:00 Michel Puylaert M.Sc., DO (Niemcy)

Powięź a stres

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-12:15 Caroline Kalsæg Fjeldstrøm B.Sc. DO (Norwegia)

Historia, zasady i teoria A.T. Stilla – techniki

12:15-13:15 Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., DO, DPO (Niemcy)

Terapia osteopatyczna dzieci: wczoraj i dziś

13:15-14:45 Przerwa obiadowa

14:45-15:30 Jo Buekens M.Sc., DO (Luxembourg )

Zapomniana ścieżka osteopatyczna

15:30-16:15 Christian Fossum DO (Norwegia)

Mózg brzuszny i jego rola w zdrowiu pacjenta

16:15-16:45 Przerwa kawowa

UWAGA! Dodatkowy wykład!

16:45-17:30 Renzo Molinari DO (Wielka Brytania)

Podstawy strukturalne zdrowia kobiet


Sobota, 10.03.2018


Warsztaty poranne: 09:30 – 13:00

V1 Jo Buekens M.Sc., DO (Luxembourg )

Kości: kod samoregulacji i samoleczenia

V2 Christian Fossum DO (Norwegia)

Praca osteopatyczna z mózgiem brzusznym

V3 Christian Lunghi D.O. M ROI N.D. (Włochy)

Osteopatyczne myślenie kliniczne oparte na pięciu modelach osteopatii

V5 Michel Puylaert M.Sc., DO (Niemcy)

Astma a osteopatia

V6 Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., DO, DPO (Niemcy)

Osteopatyczne możliwości pracy z traumą

13:00-14:30 Przerwa obiadowa

Warsztaty popołudniowe: 14:30 – 18:00

N1 Caroline Kalsæg Fjeldstrøm B.Sc. DO (Norwegia)

Praktyczne zastosowanie podejścia A.T. Stilla – techniki

N2 Christian Fossum DO (Norwegia)

Praca osteopatyczna z mózgiem brzusznym

N4 Torsten Liem M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., DO, DPO (Niemcy)

Osteopatyczne możliwości pracy z traumą

N5 Michel Puylaert M.Sc., DO (Niemcy)

Powięź a stres

N6. Jo Buekens M.Sc., DO (Luxembourg )

Kości: kod samoregulacji i samoleczenia