Dyrekcja

Dr.Tobias Schmidt

MSc Ost, DO

Zarządzanie naukowe

Rada doradcza

Prof.Dr.med.Michael Eichhorn

ORI Doradczy

Dr.Jorge Esteves

PhD,MA,Bsc

ORI Doradczy

Ass.Prof.Dr.John Glover

DO,FAAO

ORI Doradczy

Lisa M.Hodge,

PhD

ORI Doradczy

Prof.Dr.Paul Klein

DO

ORI Doradczy

Prof.Dr.med.Erich Knop

ORI Doradczy

Prof.Renzo Molinari

DO

ORI Doradczy

Prof.Dr.med.Johannes Rohen

ORI Doradczy

Dr.Robert Schleip

ORI Doradczy

Peter Sommerfeld

Bsc Phil, Msc Ost,DO

ORI Doradczy

Paulo Tozzi

MSC Ost

Prof.Dr.Stephen Tyreman

DO

ORI Doradczy

Prof.Dr.Andry Vleeming

ORI Doradczy

Rafael Zegarra-Parodi

DO

ORI Doradczy