Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Jednakże, jeżeli Użytkownik chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszej firmy, może zaistnieć potrzeba przetworzenia danych osobowych. O ile będą gromadzone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), zawsze – w miarę możliwości – będzie się to odbywać na zasadach dobrowolności. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, a nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, staramy się pozyskać zgodę osoby, której dane te dotyczą.

Przechowujemy te dane tak długo, jak długo Użytkownik korzysta z odpowiedniej usługi, po czym zostają one usunięte. Dane osobowe Użytkownika traktowane są w sposób poufny i nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji o swoich danych (więcej w sekcji „Prawa użytkownika”). Osteopathie Schule Deutschland GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne jako administrator danych w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej. Niemniej internetowe transmisje danych mogą zasadniczo zawierać luki bezpieczeństwa, przez co nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnej ochrony. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przesyłać swoje dane osobowe do naszej firmy także w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Nazwisko i dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sprawowanie kontroli nad przetwarzaniem danych

Osobą odpowiedzialną za sprawowanie kontroli nad przetwarzaniem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej a także innych, niewymienionych powyżej przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Dyrektor zarządzający: Ralf von Einem

Adres:

Mexikoring 19
22297 Hamburg
Niemcy

Kontakt:

Telefon: +49 – (0)40 – 6 44 15 69 0
Faks: +49 – (0)40 – 6 44 15 69 10
E-Mail: osd(at)osteopathie-schule.de

2. Pliki cookie

Na naszej stronie używane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej, nie powodując uszkodzeń. Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane do potrzeb Użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Użytkowników naszej strony. Celem tego postępowania jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Można uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i tym samym trwale zapobiec ustawianiu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Możliwość taka istnieje we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli Użytkownik dokona dezaktywacji ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni użyteczne.

Dodatkowe (zewnętrzne) linki:

 • “Konsumenci bezpieczni online” na temat plików cookie
 • Firefox – Zarządzaj i usuwaj pliki cookie
 • Firefox – wyczyść pamięć podręczną
 • Chrome – zarządzaj i usuwaj pliki cookie
 • Chrome – usuń dane przeglądarki
 • Ustawienia internetowe Safari
 • Internet Explorer – usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Ponadto istnieją tak zwane pliki cookie osób trzecich pochodzące od innych dostawców niż osoby odpowiedzialne za niniejszą stronę internetową.

3. Pliki dziennika serwera (Server-Log-Files)

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera (Server-Log-Files), które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę.

Należą do nich:

 • typ przeglądarki / wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • nazwa hosta odpowiedniego komputera
 • czas żądania serwera

Dane te są anonimowymi danymi gromadzonymi podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Nie istnieje połączenie tych danych z innymi źródłami danych. W przypadku nielegalnego użycia, zastrzega się możliwość przeprowadzenia kontroli. Polityka prywatności all-inkl.com:

Polityka prywatności all-inkl.com: https://all-inkl.com/datenschutz/

4. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Masz możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej, podając dane osobowe. Jakie dane osobowe są nam przekazywane, wynika z odpowiedniej maski wejściowej, która jest używana do rejestracji. Wprowadzane przez ciebie dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez nas i do naszych własnych celów. Możemy zlecić przeniesienie do jednego lub więcej procesorów, którzy wykorzystują dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, które można przypisać kontrolerowi.

5. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne, nasza strona internetowa zawiera informacje, które pozwalają nam szybko skontaktować się z naszą firmą i bezpośrednio z nami się komunikować, co obejmuje również adres e-mail. Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, dane osobowe, które podasz, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim.

Oczywiście możesz odwołać swoje oświadczenia zgody w dowolnym momencie na przyszłość. Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

6. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Możemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe tylko raz, co jest niezbędne do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli zostało to przewidziane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które podlega administratorowi danych.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

7. Prawa użytkownika

Masz prawo, na żądanie, uzyskać bezpłatne informacje na temat danych osobowych przechowywanych na nasz temat. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa mają prawo do sprostowania, blokowanie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, cofnięcie umowy o ochronie danych w dowolnym czasie przed którym wkładka odpowiednich danych osobowych przetwarzanie przeciwnie. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych na adres datenschutz@osteopathie-schule.de na piśmie.

Aby móc rozważyć blokadę danych w dowolnym momencie, konieczne jest przechowywanie danych w pliku blokady w celu kontroli. Jeśli nie ma ustawowego wymogu zgłoszenia, możesz również poprosić o usunięcie danych. W przeciwnym razie zablokujemy dane, jeśli chcesz.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego.

8. Treści i usługi stron trzecich

Oferta na naszej stronie może również zawierać treści, usługi i usługi innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Regularne wywoływanie tych usług od stron trzecich wymaga transmisji Twojego adresu IP. Umożliwia to dostawcom korzystanie z adresu IP ich użytkowników, a także ich zapisywanie.

Przykładami takiej oferty są

YouTube

Regularnie publikujemy filmy na temat problemów osteopatycznych. Ponadto nasze zdjęcie wideo jest dostępne na stronie YouTube. Po wywołaniu serwer YouTube łączy się z przeglądarką, informując YouTube o adresie IP użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie danych z YouTube. Jeśli chcesz się upewnić, nie powinieneś klikać.

Polityka prywatności YouTube: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Facebook

Nie używam tak zwanego przycisku “Lubię to” Facebooka z powodu obecnych dyskusji. Obecnie nie jest jasne, czy jest to sprzeczne z niemiecką ustawą o ochronie danych. Poprzez zintegrowanie przyciski są duże ilości danych w profilu, że z „jak” kliknięcia przycisku lub otwiera stronę Facebook, który używa przycisku jest przesyłana na Facebooku. Jeśli klikniesz przycisk, którego używamy, użytkownicy zostaną przeniesieni na naszą stronę na Facebooku. Po wywołaniu serwer Facebooka łączy się z przeglądarką, która informuje Facebooka o adresie IP użytkownika. Wykluczamy odpowiedzialność za zbieranie danych z Facebooka. Jeśli chcesz mieć pewność, możesz wypisać się z profilu na Facebooku, zanim go użyjesz.

Polityka prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php

Datenschutzerklärung von Facebook: de-de.facebook.com/policy.php

Mapy Google

Ta strona korzysta z Google Maps; Jest to usługa mapowania świadczona przez Google (z siedzibą w Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). Podczas korzystania z Google Maps gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są dane dotyczące korzystania z funkcji Map przez odwiedzających strony internetowe.

Zasady ochrony prywatności można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

XING

Ta strona prowadzi do strony XING.de (XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg). Podczas rozmowy nie zapisuje się żadnych danych osobowych, zachowanie użytkowania nie jest oceniane.

Informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.xing.com/privacy

Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko te strony trzecie, które używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, który dostawca zewnętrzny może przechowywać adres IP. Ta pamięć może służyć na przykład do celów statystycznych. Jeśli dowiemy się o praktykach przechowywania danych przez strony trzecie, natychmiast powiadomimy o tym naszych użytkowników.

Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane po naszej stronie. Funkcje te są dostarczane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawcy witryn bez znajomości treści przekazanych danych i korzystania z nich przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcy to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, połączy się z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową pod swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „zalecane” LinkedIn i zalogowaniu się na swoje konto na LinkedIn, możliwe jest LinkedIn przypisać wizytę na naszej stronie ty i konta.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn na stronie:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

9. Linki do innych stron internetowych

Oferta online zawiera linki do innych stron internetowych (tzw. Linki zewnętrzne). Nie mamy kontroli nad tym, że operatorzy innych stron internetowych przestrzegają przepisów o ochronie danych. Pamiętaj, że będziesz podlegać innym zasadom prywatności, klikając link z innej strony internetowej. Nie mamy wpływu na lokalne przetwarzanie danych.

10. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i użytkowania Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google, w imieniu operatora tej strony internetowej, wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu u operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w oparciu o nasze uzasadnione interesy w analizie i optymalizacji naszych działań marketingowych, a tym samym także interesów ekonomicznych w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f. DSGVO. Uważamy, że interes gospodarczy w optymalizacji działań marketingowych jest uzasadniony. Podjęliśmy środki, aby wyważyć interesy na korzyść osoby odpowiedzialnej za mniej inwazyjny środek. Wierzymy, że może to zwiększyć przyjazność dla użytkownika. Na przykład, zawarliśmy umowę o przetwarzanie kontraktów z Google zgodnie z Art. 28 GDPR. W wybranym przez nas wariancie dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po 14 miesiącach. Ponadto aktywowaliśmy anonimizację IP anonymize.ip. Spowoduje to usunięcie ostatniego oktetu adresu IP z Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA, a następnie skrócony. Firma Google uzyskała certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności, zapewniając gwarancję zgodności z europejskimi standardami ochrony danych.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny, w tym adresu IP, do Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pamiętaj, że nie możesz usunąć plików cookie rezygnacji, o ile nie chcesz rejestrować danych pomiarowych. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google obsługuje dane i jak to działa, przeczytaj Politykę prywatności Google https://policies.google.com/technologies/ads i Ustawienia reklam Ads by Google: / /adssettings.google.com/authenticated.

11. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej i bloga

Jeśli wyślesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego żąda informacji z formularza zapytania, w tym określić, gdzie przechowywane są dane kontaktowe do przetwarzania żądania aw przypadku dalszych pytań z nami. Nie ujawnia się stronom trzecim. Jeśli jest to nadal konieczne, aby przetworzyć Twoją prośbę, poprosimy o nią przed ujawnieniem.

12. Funkcja adnotacji i subskrypcji Blog

Masz możliwość na utrzymywanym przez nas blogu https://www.osteopathie-schule.de/blog/?ref=hp pod każdym postem poszczególnych komentarzy. Blog lub blog (krzyżówka z angielskiej sieci i dziennik na dziennik lub dziennik) jest prowadzony na stronie internetowej, a więc zwykle publicznie dostępnym dzienniku lub dzienniku, w którym przynajmniej jedna osoba, blogger, międzynarodowo zwana także blogerem, rejestry, fakty logi (posty) lub zapisuje myśli (w tak zwanych blogach).

Jeśli skomentujesz post na blogu, oprócz tego komentarza informacje o czasie wprowadzenia i nazwie użytkownika (pseudonimie), które wybrałeś, zostaną zapisane i opublikowane. Ponadto adres IP przydzielony przez usługodawcę jest zawsze rejestrowany. Odbywa się to ze względów bezpieczeństwa, a także w przypadku, gdy przesłane komentarze naruszają prawa osób trzecich lub zawierają nielegalne treści. Przechowywanie tych danych odbywa się w ten sposób, abyśmy mogli unieszkodliwić się w przypadku naruszenia praw stron trzecich. Ujawnienie tych danych nie ma miejsca, chyba że jest to wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej.

Możesz zasubskrybować komentarze przesłane w poście na blogu. Jeśli korzystasz z tej funkcji subskrypcji, otrzymasz od nas automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z prośbą o dokładne sprawdzenie Twojego adresu e-mail, abyśmy mogli zweryfikować, czy właściciel każdy adres e-mail, który wybrał swój pseudonim do subskrybowania komentarzy.

13. Polityka prywatności Śledzenie konwersji Google Adwords

Nasze witryny wykorzystują internetowy program reklamowy “Google Adwords”. Jest to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta internetowa usługa reklamowa umożliwia wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwania oraz w sieci reklamowej Google. W takim przypadku wstępnie zdefiniowane słowa kluczowe mogą zostać określone wcześniej i spowodować wyświetlenie ekranu w wynikach wyszukiwarki, gdy tylko użytkownik wprowadzi to słowo kluczowe. Reklamy są dystrybuowane za pomocą automatycznego algorytmu na odpowiednich stronach internetowych. Celem tego przetwarzania danych jest umieszczanie trafnych informacji o zainteresowaniach na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google. Jeśli trafisz na naszą stronę internetową za pomocą reklamy Google, plik cookie konwersji zostanie zapisany na komputerze tej osoby. Jednak automatycznie wygasa po 30 dniach i nie służy do identyfikacji osoby. O ile plik cookie nie wygasł, będzie on śledzony, aby wyświetlić niektóre podstrony naszej witryny. Google wykorzystuje plik cookie do tworzenia statystyk odwiedzin, które możemy wykorzystać do pomiaru skuteczności niektórych reklam AdWords.

Jednak ani my, ani żadna inna osoba nie otrzymuje informacji, które umożliwiają nam identyfikację niektórych osób.

Używamy śledzenia konwersji Google Adwords w oparciu o nasze uzasadnione interesy w analizie i optymalizacji naszych działań marketingowych, a tym samym także interesów ekonomicznych w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f. DSGVO. Używamy ciasteczek tylko w kontekście reklamy, które nie dotyczą danych wrażliwych i nie sugerują nam osobistych referencji. Wyświetlanie wszelkich ukierunkowanych reklam i ich pomiaru jest zwykle przejrzyste dla zainteresowanych osób. Ze względu na brak osobistego odniesienia, twoje interesy warte ochrony są brane pod uwagę, tak że równowaga na korzyść osoby odpowiedzialnej nie powiedzie się.

Możesz na stałe uniemożliwić ustawienie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. W ten sposób można już usuwać ustawione pliki cookie. Możesz dokonać dezaktywacji, na przykład, przez optout.aboutads.info.

Ponadto reklamy oparte na zainteresowaniach firmy Google mogą być naruszone. Więcej informacji na ten temat oraz politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Polityka prywatności Menedżer tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z aplikacji Google Menedżer tagów, firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA „Google”). Jest to funkcja, która pozwala tagów marketingu www całej powierzchni zarządzać to. Sam Menedżer tagów narzędziowych (który implementuje znaczniki) to domena bez plików cookie, która uruchamia inne znaczniki, które mogą gromadzić dane, a Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych dezaktywacji powstał szczątki, są wykonane na wszystkich tagów śledzenia, które są realizowane z Google Tag Manager. aby uzyskać więcej informacji oraz polityki prywatności Menedżer tagów Google, zobacz https://www.google.com/intl/de/policies/.

15. Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku większości operacji przetwarzania otrzymujemy na nie Twoją zgodę. Następnie Art. 6 I lit. a i Art. 7 DSGVO jako podstawa operacji przetwarzania. Przetwarzanie może być wymagane w niektórych przypadkach również do wykonania zamówienia lub zainicjować stosunek umowny Dotyczy to przede wszystkim dostarczanie żądanego materiału informacyjnego i ubiegania się o miejsce uniwersyteckiej. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. b DSGVO. Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane z powodu zobowiązań prawnych, na przykład w przypadku wniosków o informacje podatkowe, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c DSGVO. Przetwarzanie danych może być również konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osób dotkniętych lub innych osób fizycznych Podstawą prawną w tym przypadku byłby wówczas art. d DSGVO. Jeśli żaden z tych dodatków nie zostanie spełniony, przetwarzanie może również podlegać Art. 6 I lit. f Wsparcie DSGVO. Może to być uznane, gdy przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej jest konieczne i nie przewyższają ile interesów, praw podstawowych i wolności nas jako administratora danych. Uzasadnionym interesem jest na przykład wykonywanie naszych działań biznesowych w celu ochrony interesów naszych pracowników i akcjonariuszy. Uważamy również śledzenie zachowań użytkowników za pomocą plików cookie w kontekście reklamy, które nie dotyczą danych wrażliwych i nie mają osobistego odniesienia jako uzasadnionego interesu.