Studium Osteopatii – informacje ogólne

W Polskim Instytucie Lekarzy Osteopatów OSD Polska mają Państwo możliwość opanowania sztuki osteopatycznej w ciągu 4 lat, w trybie studiów niestacjonarnych.

Lekarzom-osteopatom oprócz posiadanych już wiadomości z zakresu anatomii człowieka, fizjologii i medycyny, potrzebne jest gruntowne opanowanie umiejętności palpacyjnych oraz szerokie zrozumienie filozofii i koncepcji osteopatycznych, a także wyspecjalizowanie się w stosowaniu ich w stosunku do pacjenta.

Ponieważ osteopatia jest sztuką angażującą w równym stopniu dłonie, umysł i nie wartościujące lecz współczujące postrzeganie czy też uwagę, także w naszym nauczaniu na pierwszym miejscu znajduje się właściwe połączenie serca, dłoni i głowy.

Umiejętności te przekazujemy na bardzo wysokim poziomie zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Ze względu na szeroki zakres godzin przewidzianych na ćwiczenia praktyczne, studenci są w stanie zastosować w praktyce wiedzę zdobytą podczas każdego kursu.

Wyuczenie się świadomego dotyku – thinking, feeling, seeing, knowing fingers – to nigdy niekończący się proces. My przekazujemy Państwu bazę do zastosowania w praktyce, odnalezienia większej radości z terapii i uzyskania pogłębionych sukcesów w leczeniu.

Przez ścisłą współpracę z Osteopathie Schule Deutschland oraz licznymi instytucjami partnerskimi jesteśmy głęboko zakorzenieni w tradycji osteopatycznej, jednocześnie będąc w stanie wkraczać na nowe drogi w dziedzinie osteopatii.

Studia niestacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku.