Materiały dydaktyczne

Materiały Dydaktyczne

Biblioteki i materiały dydaktyczne

Na większość seminariów wykładowcy przygotowują skrypty, które studenci z reguły otrzymują bezpośrednio na zajęciach na początku roku akademickiego.

Ponadto podczas zajęć dodatkowo wykorzystywane są liczne podręczniki i filmy dydaktyczne OSD Polska.

Ewaluacja studiów

Studia podlegają ciągłej ocenie prowadzonej przy pomocy:

  • Anonimowych ankiet: w każdej części kursu studenci oceniają prowadzących, zajęcia i program nauczania.
  • Moderacji, doradztwa i kontroli: całe studium akademickie oraz jego struktura są nadzorowane przez zewnętrznych moderatorów.
  • Spotkań i szkoleń wykładowców: regularnie odbywające się spotkania i szkolenia optymalizują treść nauczania oraz współpracę i koordynację działań nauczycieli. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana, np. z instytutami w Anglii, Finlandii, Norwegii, Hiszpanii, we Włoszech, itd.
  • Szkoleń klinicznych: szeroka sieć OSD Polska i OSD gwarantuje międzynarodowe szkolenia i wymianę dla naszych wykładowców klinicznych.
  • Regularnych spotkań zespołów administracyjnych, akademickich, egzaminacyjnych i badawczych.