Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych

Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych

Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych u pacjentów ze współistniejącym bólem głowy z dysfunkcją cranialno – skroniową (CMD)

Badaniu poddano: Ośmiu pacjentów w wieku od 20 do 57 lat.

Zastosowana metoda badawcza:

Osteopatyczne leczenie zapalenia zatok przynosowych. Cztery sesje osteopatyczne w odstępach dwutygodniowych, następujących po osteopatycznym drenażu zatok.

Cel badania:

Wyniki pomiarów zostały udokumentowane dziennikiem bólu głowy wg koncepcji niemieckiej – Migrena i Bóle Głowy (DMKG). Analizę funkcjonalną okluzji wykonano za pomocą specjalnego testera artykulacji.

Tło

W tym badaniu zastosowanie techniki drenażu zatok opony twardej u pacjentów z rozpoznaniem CMD oraz współistniejącym bólem głowy, miało na celu poprawę drenażu naczyń żylnych czaszki.
Zbadano, czy leczenie poprawia natężenie, czas trwania i częstotliwość parametrów bólu głowy, czy lęk spowodowany nawracającymi bólami głowy ulega zmniejszeniu oraz czy rozwój okluzji przebiega harmonijnie wraz z funkcjonalnym obciążeniem ciśnieniowym zębów.

Metodologia

Ośmioro pacjentów w wieku od 20 do 57 lat skorzystało z czterech sesji osteopatycznych w odstępie dwóch tygodni, zgodnie z osteopatycznymi zasadami drenażu zatok. Wyniki pomiarów
zostały udokumentowane dziennikiem bólu głowy wg koncepcji niemieckiej – Migrena i Bóle Głowy (DMKG). Analizę funkcjonalną okluzji wykonano za pomocą specjalnego testera artykulacji.
Podczas fazy studyjnej w grupie nie wystąpiło przedwczesne zakończenie uczestnictwa w badaniu.

Wyniki osteopatycznego leczenia zapalenia zatok przynosowych

Analiza statystyczna obserwowanych różnic wykazała istotność dla intensywności parametrów (F (3,18) = 6,09, p = 0,00) i czasu trwania (F (3,15) = 8,20, p = 0,01). Przegląd parametrów częstości bólu głowy i przyjmowania leku nie wykazał istotnych różnic. Analiza opisowa wykazała zmniejszenie wszystkich parametrów w trakcie badania. Wizualna ocena z wykorzystaniem testera artykulacji ujawniła polepszenie kontaktu w okluzji u czterech pacjentów oraz harmoniczne zrównoważenie okluzji u trzech z ośmiu pacjentów.

Wniosek

Cztery zabiegi osteopatyczne z zastosowaniem technik drenażu zatoki opony twardej wykazały pozytywny wpływ na wspomniane parametry docelowe. Pożądane jest planowanie dalszych badań klinicznych, w celu potwierdzenia wyników.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x