Tag: aparat żucia

Korelacji aparatu żucia z funkcją motoryczną oka.

Korelacja aparatu żucia z funkcją motoryczną oka

Korelacja aparatu żucia z funkcją motoryczną oka. Systematyczny przegląd piśmiennictwa. Tło: Dysfunkcje cranio – żuchwowe (CMD) to zespól objawów, wpływających na staw skroniowożuchwowy oraz powiązane z nim struktury. Badania wykazały ścisły związek pomiędzy aparatem żucia a narządem wzroku. Celem pracy jest przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury oraz zbadanie, czy istnieje związek pomiędzy dysfunkcją aparatu żucia a […]

Read More