Studia / Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Akademia Osteopatii Pediatrycznej

Start: 2018 - UWAGA! Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach: 26-28.10.2018.

Informacje ogólne

OSD znacząco przyczynia się do podnoszenia standardów edukacyjnych w zakresie osteopatii dziecięcej w

Europie i jest jedyną uczelnią europejską

Czytaj więcej …

Osteopatia pediatryczna

Nie ma zasadniczych różnic pomiędzy osteopatycznym leczeniem dorosłych i dzieci. Prenatalne, perinatalne i postnatalne wydarzenia wymagają jednak szczególnego podejścia diagnostycznego... 

Czytaj więcej …

Kształcenie

Celem kształcenia jest wyspecjalizowanie osteopatów w dziedzinie osteopatii pediatrycznej. Obok przekazania wymaganej wiedzy…

Czytaj więcej …

Program szkoleń

Szkolenie z zakresu osteopatii pediatrcycznej w PAMO/OSD trwa dwa lata. Pierwszy rok składa się z ...

Czytaj więcej …

Wykładowcy

Zespół wykładowców składa się z uznanych na arenie międzynarodowej osteopatów i innych specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Czytaj więcej …

Materiały dydaktyczne

OSD opublikowała podręcznik osteopatii dziecięcej: „Osteopathische Behandlung von Kindern“ (Osteopatyczne leczenie dzieci) Hippokrates (2010). W przygotowaniu są dalsze pozycje książkowe ...

Czytaj więcej …